Avís Legal

Avís Legal i politica de cookies

AVÍS LEGAL WEB

PROPIETAT DEL LLOC WEB

Titular del Website: BODEGA JOAN 1942, S.L. - CIF B66771965 - BODEGA JOAN 1942, S.L.
Adreça: C/ ROSELLO, 164. 08036, Barcelona (Barcelona), Espanya
Contacte: Tel. 932322062 - Email: tereperez@gruporepris.com
Activitat: Hosteleria

CONDICIONS GENERALS D' ÚS

El portal web té com a objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i dels productes i serveis que presta, per al desenvolupament de la seva activitat. L'ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc Web implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d'aquelles particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc Web.

El titular del lloc Web es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web o en la configuració i presentació d'aquesta. Amb l' objecte de mantenir actualitzada la informació publicada el portal Web, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES

Tots els elements que formen el lloc Web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen, són titularitat de BODEGA JOAN 1942, S.L., BODEGA JOAN 1942, S.L. o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts en el lloc Web.

El titular del lloc Web prohibeix expressament la realització de "framing" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del nostre lloc Web.L'ús dels continguts haurà de respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, quedatotalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització del titular del lloc Web BODEGA JOAN 1942, S.L.

Únicament s' autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel lloc Web, sempre que concorrin totes i cadascuna de les condicions següents:
1. Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics
2. Se citi expressament el titular del lloc Web com a font i origen d'aquells.
3. El propòsit i l'Enalitat de tal ús sigui compatible amb els Enes de la Web i/o activitat del titular del lloc Web.
4. No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació

Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat pel titular del lloc Web, prèviament i expressament. Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, el titular del lloc Web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició en la Web l'existència de drets ni de cap responsabilitat sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació. El titular del lloc Web declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el nostre lloc Web poguessin estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb el titular del lloc Web.

RESPONSABILITAT

El titular del lloc Web no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que el titular del lloc Web desenvoluparà els seus millors esforços per, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l'accés al lloc Web, com l'ús que es pugui fer de la informació continguda en els mateixos és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. El titular del lloc Web no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de la forma independent a la pàgina Web.

No obstant això i en compliment del que disposa la LSSI, el titular del lloc Web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l' ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es posi en contacte amb el titular del lloc Web.

El titular del lloc Web no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen al seu lloc Web, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant de les mateixes.

LINKS O HIPERENLLAÇOS

Els enllaços continguts al nostre lloc Web poden adreçar a continguts Web de tercer. L' objectiu d' aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d' Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen al titular del lloc Web, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, el titular del lloc Web no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el titular del lloc Web i les persones o entitats titulars d'aquests continguts o titulars d'altres llocs on es trobin.

El titular del lloc Web tampoc es pot fer responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l'accés o ús de la mateixa. Els enllaços al lloc Web hauran de respectar les següents condicions:
1. L'establiment de l'enllaç no suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de BODEGA JOAN 1942, S.L. de la pàgina que realitza l' enllaç.
2. La pàgina Web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l'ordre públc, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers...
3. El titular del lloc Web podrà sol·licitar que s e retiri o n enllaç al seu Web, sense necessitat d e algar causa alguna. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació del titular del lloc Web.
4. No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, Eabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'hiperenllaç pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a la pàgina Web de l'hiperenllaç.
5. La pàgina Web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al titular del lloc Web excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals sol·licitades per a la prestació dels nostres serveis s'inclouen en drets sotmesos al que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD) i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la mateixa (RLOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (UE 2016/679 GDPR). La recollida i tractament d'aquestes dades es duen a terme pel titular del lloc Web, i tenen per finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l'usuari, el seguiment de consultes, participació en processos de selecció de personal, comunicacions electròniques i/o la confecció d'estadístiques .

Els serveis prestats pel titular del lloc Web estan dirigits a majors de 14 anys. En el supòsit excepcional que es desenvolupés algun servei dirigit específicament a menors d'aquesta edat, el titular del lloc Web sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si s'escau, per al tractament dels mateixos.

El titular del lloc Web es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DRETS DELS INTERESSATS

La normativa vigent de protecció de dades l' empara en una sèrie de drets en relació a l' ús que li donem a les seves dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat. A continuació t'indiquem quins són els drets que li assisteixen: Sol·licitar l'ACCÉS a les seves dades personals

Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret a l'"oblit")
LIMITAR o OPOSAR-TE a l'ús que li donem a les seves dades
Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment
Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l' Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?
Per a l' exercici dels seus drets d' accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la manera següent:

Com pot presentar una reclamació?
A més dels drets que li assisteixen, si creu que les seves dades no s'estan recaptant o tractant conforme a la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l'Autoritat de Control, les dades de contacte de la qual indiquem a continuació:
Agència Espanyola de Protecció de Dades
C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya
Email:
info@agpd.es
Telèfon: 912663517
Web: https://www.agpd.es

LLEI APLICABLE I JURISDICIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d' interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al lloc Web o de l'ús dels serveis que s'hi puguin oferir, el titular del lloc Web i l'Usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de domicili de l'Usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

POLITICA DE COOKIES

INFORMACIÓ I TERMINOLOGIES

Les cookies són arxius petits que les pàgines web, botigues online, intranets, plataformes online o similars, emmagatzemen al navegador de l'usuari que les visita i resulten necessaris per aportar a la navegació web innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius. La següent informació dels tipus possibles de cookies ajuda a comprendre millor les funcions que fan possible:

Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen a l'espai de cookies del seu equip fins que tanca el navegador, per la qual cosa cap queda registrada en el disc de l'usuari. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes cookies serveix per fer possible la gestió operativa amb cadascun dels usuaris que està accedint de forma simultània al web.

Cookies persistents: Són cookies que romanen emmagatzemades a l'espai de cookies del seu equip un cop tancat el navegador, i que tornarà a consultar aquesta pàgina web la pròxima vegada que hi accedeixi per recordar informació que faciliti la navegació (accedir directament al servei sense necessitat de fer el procés de login) o la prestació d'un servei comercial (oferir aquells productes o serveis relacionats amb anteriors visites). Les cookies intercanviades en navegar per una pàgina web poden ser:

Cookies d' origen o pròpies: Són cookies generades per la mateixa pàgina web que s'està visitant.

Cookies de tercers: Són cookies que es reben en navegar per aquesta pàgina web, però que han estat generades per un tercer servei que s'hi troba hostatjat. Un exemple pot ser la cookie emprada per un anunci o banner de publicitat que es troba a la pàgina web que visitem. Un altre pot ser la cookie emprada per un comptador de visitants contractat per la pàgina web que visitem. Les cookies poden ser usades per a:

Fins tècnics: Són les denominades també "estrictament necessàries". Permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren o n demanat, realitzar e l procés de compra d'una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Personalització: Fan possible que cada usuari pugui configurar aspectes com el llenguatge en el qual desitja veure la pàgina web, formats de visualització, etc.

Anàlisi o rendiment:
Permeten mesurar el nombre de visites i criteris de navegació de diferents àrees del web, aplicació o plataforma i ens permet elaborar perfils de navegació dels usuaris d'aquests llocs, aplicacions i plataformes, per tal d'introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades d'ús recaptades que fan els usuaris del servei.

Publicitat: Permeten implementar paràmetres d' eficiència en la publicitat oferta a les pàgines web.

Publicitat comportamental: Permeten implementar paràmetres d' eficiència en la publicitat oferta a les pàgines web, basats en informació sobre el comportament dels usuaris obtingut a través de l' observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.

SERVEIS DE TERCERS

Addicionalment, BODEGA JOAN 1942, S.L. té presència en portals i serveis de tercers per als quals, si desitja conèixer les condicions de privacitat i ús de cookies, s'hauran de consultar les polítiques proporcionades pels mateixos:

Facebook: https://es-es.facebook.com/help/cookies
Twitter: https://twitter.com/privacy
Youtube: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Google+: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
Instagram: https://www.facebook.com/policies/cookies/

ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE COOKIES

BODEGA JOAN 1942, S.L. mostra informació sobre la seva Política de Cookie a la part inferior de qualsevol pàgina del lloc Web amb cada inici de sessió amb l'objecte que vostè sigui conscient. Davant d' aquesta informació és possible dur a terme les accions següents:

Acceptar les cookies: No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant la present sessió.

Modificar la configuració: Podrà obtenir més informació sobre com són les cookies, conèixer la Política de Cookies deBODEGA JOAN 1942, S.L. i modificar la configuració del seu navegador per restringir o bloquejar les cookies de BODEGA JOAN 1942, S.L. en qualsevol moment. En el cas de restringir o bloquejar les cookies pot veure reduïdes les funcionalitats de la Web.

Seguir navegant o moure' s per la barra de desplaçament: En aquest cas considerem que accepta el seu ús.

COM MODIFICAR LA CONFIGURACIÓ DE LES COOKIES

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies de BODEGA JOAN 1942, S.L. o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. A cada navegador l'operativa és diferent, la funció d'Ajuda li mostrarà com fer-ho:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies#ie=
FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl ="es"
Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/ A més, també pot gestionar el magatzem de cookies al seu navegador a través d'eines com les següents:
Ghostery: www.ghostery.com/
Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/